LINEARNO KRETANJE

ZA JEDNOSTAVNU I NIŽU CENU PROIZVODNJE

EWELLIX Linear Motion  specijalizovan je za proizvodnju i prodaju širokog spektra jedinica i sistema za linearno kretanje, preciznih komponenata, pronalaženja rešenja za voðenje i pokretanje, aktuaciju i pozicioniranje. Treba dodati da EWELLIX Linear Motion raspolaže velikim brojem specijalizovanih, namenskih rešenja za razlièite vrste industrija koje umnogome pojednostavljuju i samim tim snižavaju cenu proizvodnje, istovremeno stavljajuæi kvalitet na najviši nivo.

EWELLIX Linear Motion proizvodi mogu se razvrstati u èetiri grupe.

Voðice

Da bi obezbedili najbolje performanse za sve aplikacije voðenja, proizvodni program voðica se sastoji od proizvoda visokog kvaliteta i to: Linearni ležajevi i precizna vratila; Sistem profilnih voðica( šina i kolica); Visoko preciznih voðica, Klizaèa.
Glavne prednosti:
• Linearni ležajevi i precizna vratila su vrlo ekonomièno i prosto rešenje sa neogranièenim hodom uz moguænost samopodešavanja linearnih ležajeva što je vrlo bitno kada dolazi do laganog ugiba vratila. Prednapon (zategnutost) u sistemu vratilo linearni ležaj je podesiv što je vrlo bitno kod preciznih aplikacija. Izvesne aplikacije zahtevaju potporno vratilo i razlièite varijante kuæišta u koji ulaze specijalni linearni ležajevi (raseèeni linearni ležaj na slici);

Profilne voðice su modularnog tipa i sastoje se iz standardnih i profilnih šina i takoðe ISO standardizovanih kolica. Ovi sistemi su daleko veæe nosivosti sila i momenata i u potpunosti bez potrebe za održavanjem. Standardizovanost ovih sistema vrhunskog kvaliteta omoguæava laku i brzu zamenu i dostupnost;

Visokoprecizne voðice odlikuju se još boljim performansama od prethodnih kao što se može videti na priloženom dijagramu, obuhvataju razlièite konstrukcije i razlièite kotrljajuæe elemente. Karakteristike po pitanju krutosti i nosivosti meðu najboljima su u klasi.

Navojna vretena

Navojna vretena sa kugliènim recirkulacionim navrtkama jesu elementi koji služe za pokretanje u aplikacijama gde se rotaciono kretanje pretvara u linearno (mašine alatke, pakerice, proizvodne linije...)

Ova grupa se može podeliti na: Valjana vretena sa recirkulacionom kugliènom navrtkom; Brušena vretena sa recirkulacionom navrtkom; Vretena sa ”roller screw” navrtkom; Minijaturna vretena.

  • Valjana vretena sa recirkulacionom kuglicnom navrtkom zadovoljava najširi spektar aplikacija i ekonomièno je najprihvatljiviji za proizvoðaèe mašina. Aksijalna taènost, kao i preciznost celog vretena, po izboru je i zavisi od potrebe za svaku pojedinaènu aplikaciju;
  • Brušena vretena sa recirkulacionom navrtkom visoke su preciznosti i najèesce u upotrebi gde je taènost od krucijalnog znaèaja (mašine alatke, sistemi za pozicioniranje, itd.);
  • Vretena sa ”roller screw” navrtkom imaju nosivost od više desetina tona, vrhunske su preciznosti i èvrstoæe. Najbolja osobina ovog tipa vretena je što i pored fantastiène nosivosti zadržava moguænost rada pri velikim brzinama zbog èega se upotrebljava u mašinama za presovanje (velika nosivost se, naravno, koristi u najrazlièitijim tipovima dizalica);

Minijaturna vretena su vrlo kompaktna i interesantna za veliku serijsku proizvodnju zbog svojih karakteristika i ekonomiène cene.

Aktuatori

Veliko iskustvo i znanje steèeno akvizicijom velikog broja kompanija, istorijski prepoznatljivih na tržištu aktuatora, omoguæava EWELLIX-u da izaðe u susret najzahtevnijim aplikacijama. Proizvodni program EWELLIX fabrika aktuatora rasporeðenih od severne i južne Amerike preko Zapadne Evrope i Dalekog istoka, obuhvata kako standardne, tako i specijalne aktuatore. Ova grupa se može podelit na: Linearne aktuatore; Teleskopske stubove; Rotacione aktuatore; Kontrolne jedinice.
Linearni aktuatori EWELLIX-a jesu razlièith tipova i namena I sastoje se od navojnog vretena, elektromotora, spojnice i dodatne opreme (prekidaèa, sistema za praæenje stanja, sigurnosnih koènica...).Postoji stotinjak tipova linijskih aktuatora razlièith snaga brzina i hodova, koji svaki ponaosob može imat, pored standardnih karakteristka, i odlike po želji korisnika;

Teleskopski stubovi su izuzetnog dizajna u aluminijumskom kuæistu, vrlo su tihi u radu sa kontrolerima (prekidaèima) u ergonomskom dizajnu i prilagoðeni za najrazlièitje aplikacije. Èesto su u primeni u medicini i industriji nameštaja;

Rotacioni aktuatori su modularnog tipa i mogu izaæi u susret najrazlièitijim aplikacijama (automobilska sedišta, bolnièki kreveti, rotacioni stolovi...);
Kontrolne jedinice su razvijane u skladu sa potrebnim aplikacijama tako da ispunjavaju najviše estetske i ergonomske zahteve.

Sistemi za pozicioniranje

Kombinujuæi znanja iz tehnoloških procesa proizvodnje i do sada opisane sisteme za pokretanje, kontrolu kretanja i praæenje, EWELLIX proizvodi sisteme za pozicioniranje koji se mogu podeliti na: Minijaturne pozicionere; Standardne pozicionere; Precizne pozicionere; Kompletne sisteme.

  • Miniaturni pozicioneri imaju vrlo kompaktan dizajn;
  • Standardni pozicioneri mogu biti pokretani na najrazlièitije naèine u zavisnosti od potrebe aplikacije;
  • Precizni pozicioneri u stanju su da izaðu u susret zahtevima za najveæu preciznost;
  • Kompletni sistemi u sebi praktèno objedinjuju sve prethodno navedeno.
Srndak d.o.o. Pribojska 31, 18000 Niš, Tel/Fax: 018/ 584-655, 584-269, Email: srndak@eunet.rs   © 2010 Srndak d.o.o.