Rešenja za podmazivanje

Da li ste znali da je neadekvatno podmazivanje uzrok 36 % svih preuranjenih otkaza kotrljajuæih ležajeva? Osim što pomaže u smanjivanju broja prevremenih otkaza na ležajevima i vremena stajanja mašine, ispravno podmazivanje može da poveæa efikasnost u potrošnji energije. SKF vam može pomoæi da ostvarite pun potencijal podmazivanja.

SKF rešenja za podmazivanje kreæu se od specijalizovanih maziva do naprednih sistema za podmazivanje. Integrisana SKF rešenja za podmazivanje kombinuju našu ekspertizu na polju ležajeva, zaptivki i praæenja stanja sa našim poznavanjem tribologije - nauke o trenju, habanju i podmazivanju. Takoðe možete da raèunate i na vodeæu tehnièku podršku i usluge, ukljuèujuæi programe upravljanja koji æe vam pomoæi oko izbora maziva, planiranja podmazivanja i praæenja stanja sistema za podmazivanje - sve kod jednog, pouzdanog partnera.

Za više informacija o SKF rešenjima za podmazivanje posetite stranicu www.skf.com/lubrication.

Maziva

Odraz decenija istraživanja i razvoja u mnogim industrijama, širok asortiman SKF maziva obuhvata proizvode formulisane za konkretne primene ili uslove:

  • masti za industrijske i automobilske kotrljajuæe ležajeve;
  • visoke performanse;
  • ekstremne temperature;
  • ekstremne radne pritiske;
  • biorazgradiva mast;
  • mast za ležajeve kompatibilna sa hranom

Automatski lubrikatori

Od jedinica sa jednom, do onih sa više taèaka podmazivanja, SKF automatski lubrikatori predstavljaju lak, isplativ i pouzdan naèin za poboljšanje podmazivanja mašine, te štede vreme potrebno za ruèno podmazivanje. Automatski lubrikatori za podmazivanje 24 sata, kao što su SKF SYSTEM 24 i SKF Mult/Point, omoguæavaju kontinualno i kontrolisano doziranje SKF maziva i svode na najmanju meru rizik od prekomernog ili nedovoljnog podmazivanja.

Ruèno podmazivanje

Od ruènih dekalamit mazalica, do pumpi i meraèa protoka, SKF alati za ruèno podmazivanje ukljuèuju sve što je tehnièarima za održavanje potrebno za pravilno podmazivanje ležajeva preciznom kolièinom masti bez moguænosti kontaminacije.

Alati za upravljanje podmazivanjem

Razvijani da obezbede odgovarajuæe mazivo u odgovarajuæe vreme, SKF alati za upravljanje podmazivanjem ukljuèuju:

  • SKF LubeSelect, program za odabir adekvatne i optimalne masti na osnovu tipa ležajeva i radnih uslova;
  • SKF Grease Test Kit, set za ispitivanje stanja masti;
  • SKF Lubrication Planner, program za razvoj i upravljanje planom podmazivanja;
  • SKF LuBase, baza sa informacijama o vise od 2000 razlièitih tipova masti

Usluge podmazivanja i podrška

SKF nudi širok asortiman usluga podmazivanja, ukljuèujuæi instalaciju, puštanje u rad i održavanje sistema centralnog podmazivanja, analizu
masti i ulja, kao i sve vrste obuka. Uz pomoæ SKF analize potreba klijenata. Upravljanje podmazivanjem, možemo da identifikujemo stvarnu praksu podmazivanja vašeg postrojenja, kao i da preporuèimo radnje za poboljšanje.

Srndak d.o.o. Pribojska 31, 18000 Niš, Tel/Fax: 018/ 584-655, 584-269, Email: srndak@eunet.rs   © 2011 Srndak d.o.o.