ZAPTIVKE

Zaptivke se koriste za zaptivanje prostora između pokretnih i stacionarnih komponenata ili dve komponente u relativnom kretanju.

Zaptivke imaju sledeće zadatke:

 • da zadržavaju mazivo
 • da spreče kontaminaciju
 • da razdvajaju tečnosti ili gasove i
 • da podnose razlike u pritiscima

Kako bi se zadovoljili različiti zahtevi, SKF zaptivke za komponente rotacionih mašina se proizvode u velikom broju oblika, materijala i izvođenja. Svaki oblik u kombinaciji sa različitim materijalima daje specifična svojstva zaptivki koja je čine manje ili više pogodnom za određenu primenu. SKF industrijske zaptivke su podeljene u pet glavnih grupa:

Radijalne zaptivke

 • Zaptivke malog prečnika (SDS, za prečnike vratila do 200 mm)
 • Zaptivke velikog prečnika (LDS, za prečnike vratila preko 200 mm)
 • Radijalne zaptivke, PTFE materijal

Aksijalne zaptivke

 • Mehaničke zaptivke
 • V – zaptivke
 •  

Wear sleeves

 • SKF habajuće čaure predstavljaju brzo i efikasno rešenje za regeneraciju pohabanih vratila na mestu zaptivke. Zbog visokog kvaliteta završne obrade čaure, dobijamo optimalnu površinu za kontakt sa radijalnom zaptivkom. Čaura se jednostavno navlači na vratilo preko pohabane površine omogućavajući da se vratilo može koristiti već nakon par minuta i za delić troškova tradicionalnog načina obrade vratila. Dobijena zaptivna površina je kao i kod novog vratila ako ne i bolja.

U zavisnosti od veličine, SKF habajuće čaure se nude kao Speedi Sleeve (tankozidna čaura za prečnike vratila ispod 200 mm) i LDSLV (za prečnike vratila preko 200 mm)

Hidraulične zaptivke

Statičke zaptivke

 • O-ringovi
 • Back-up ringovi

 


 

 

 


SKF SPEEDI-SLEEVE

 

 

 

 

 

 

 


Srndak d.o.o. Pribojska 31, 18000 Niš, Tel/Fax: 018/ 584-655, 584-269, Email: srndak@eunet.rs   © 2011 Srndak d.o.o.